GEORGIA MIDDLETON WILDLIFE PHOTOGRAPHY

jimmiddleton11@gmail.com

 

 

FLIES

 

 

 

HOME

 

 
Volucella zonaria
Sericomyia selentis
Episyrphus balteatus
Flesh-fly